Viete ako sa používa past continuous – minulý priebehový čas v angličtine?

Past continuous vo všeobecnosti používame na opis čínností alebo dejov, ktoré prebiehali dlhšiu dobu v minulosti.
1 Kladnú oznamovaciu vetu v minulom priebehovom čase viete ľahko vytvoriť podľa tejto vety:
Podmet + was/were + sloveso s príponou -ing
To, či vo vete použijete „was“ alebo „were“ závisí od osoby.

Obrázek11

„Was“použijete s 1. a 3. osobou jednotného čísla.
I was working. Ja som pracoval.

„Were“použijete s 2. osobou jednotného čísla a 1., 2. a 3. osobou množného čísla.
They were dancing. Oni tancovali.

2 Zápornú vetu v past continuous vytvoríte s použitím záporného tvaru pomocného slovesa.
„Was“ zmeníte na „wasn´t“ alebo „was not“.
She wasn´t paying attention. Nedávala pozor.

„Were“ zmeníte na „weren´t“ alebo „were not“.
We weren´t studying. Neučili sme sa.

3 Otázky v past continuous zostavíte premiestnením pomocného slovesa na začiatok vety.
Was/were + podmet + sloveso s príponou -ing
Were you reading? Čítal si?

Ak by ste chceli vo vete použiť aj opytovacie zámeno, tak je potrebné ho umiestniť ešte pred pomocné sloveso.
Where were they going? Kam išli?

4 Past continuous patrí v angličtine medzi najčastejšie používané časy a študentom robí často problém správne určiť, kedy vo vete použiť minulý jednoduchý čas a kedy zase priebehový.
Rozdiel medzi nimi je najlepšie vidieť na konkrétnom príklade.

Obrázek33

Pozrime sa spolu na túto vetu:
I was having breakfast when the phone rang. Práve som raňajkoval, keď mi zazvonil telefón.

V prvej časti vety je použítý past continuous, lebo opisuje činnosť, ktorá trvala v minulosti dlhšiu dobu (raňajkoval som).
V druhej časti vety je použitý past simple, lebo ide o jednorazovú krátku činnosť (zazvonil telefón), ktorá v minulosti nečakane prerušila tú prebiehajúcu (jedenie raňajok).
Teraz už viete, kedy sa používa past continuous. Precvičujte ho a pôjde vám ľahšie.