Predaj s.r.o. s históriou

Spoločnosť s históriou je taká spoločnosť, ktorá už na trhu existuje nejaký čas, realizovala podnikanie a má nejakých zamestnancov, za ktorých odvádzala odvody, obchodných, prípadne zmluvných partnerov alebo mala tržby, či dosiahla zisk. Predaj s.r.o. s históriou a jej následná kúpa má v porovnaní s predajom a kúpou novozaloženej s.r.o. bez histórie niekoľko výhod.

kontrola dokumentov

Pre kupujúcich môže s.r.o. s históriou pôsobiť oveľa serióznejšie, pričom s.r.o. bez histórie môže zase naopak vzbudzovať pochybnosti, pretože zatiaľ nevykonala žiadnu podnikateľskú činnosť. Výhodnejšie zakúpiť spoločnosť, ktorá už má niečo za sebou je aj z toho dôvodu, že ak by si taká spoločnosť chcela zobrať úver, rýchlejšie jej ho schvália než novovzniknutej firme, a to preto, že pri žiadaní o úver je potrebné doložiť doklady – uzávierky z účtovníctva a priznania daní, a to za viacero posledných období. Spoločnosť, ktorá zatiaľ nevykázala žiadne podnikanie, by takéto doklady nemala z čoho ani za čo doložiť. Ďalším pozitívom je to, že spoločnosť s históriou nemusí zložiť zábezpeku na daň, a to z toho dôvodu, že takáto spoločnosť sa už stala platcom DPH, kdežto nová firma by pravdepodobne túto zábezpeku zložiť musela. Medzi výhody radíme aj to, že firma s históriou si dokáže vďaka predchádzajúcim skúsenostiam a podnikateľskej činnosti jednoduchšie nájsť obchodného partnera, pôsobí medzi konkurentmi na trhu spoľahlivejšie a berie sa serióznejšie pri realizovaní konceptov, zákaziek a plánov.

predaj s.r.o

Nepríjemnosťou pri predaji s.r.o. s históriou by mohli byť jej predchádzajúce dlhy a pokuty, najmä vtedy, ak by hrozilo, že ich musí zaplatiť nový majiteľ. Taktiež sa môže občas stať, že takáto spoločnosť sa dostane do súdneho konania za niečo, čo sa s ňou dialo v období ešte pred predajom. Komplikované hlavne pri dlhoročne pôsobiacich a väčších firmách je vykonať celkovú kontrolu účtovníctva za všetky predchádzajúce obdobia. Veľmi dôležité je preto kupovať firmu od serióznych a dôveryhodných predajcov, aby sa nemohlo stať, že vás neskôr prekvapí nečaká nepríjemnosť.