Kvalitnú erekciu ovplyvňuje viacero dôležitých faktorov

Erekcia prichádza následkom sexuálneho vzrušenia vyvolaného nervovou sústavou, ktorú ovplyvňuje viacero vnútorných, ako aj vonkajších faktorov. Tieto faktory môžu mať na vyvolanie vzrušenia pozitívny, ale naopak aj negatívny dopad. Tak, ako svoju pozitívnu úlohu v tomto smere plnia erotické vnemy, či už na základe predstavivosti, alebo reálneho zážitku, tak sa žiaľ môžu podpísať aj negatívne, rušiace vnemy v podobe vnútornej nervozity či depresie, ako aj v podobe vonkajších rušivých elementov, ktoré výraznejšie odpútavajú našu sústredenosť od erotických a sexuálnych vnemov.

pouta

Na sexuálnom vzrušení sa však okrem psychickej stránky a mentálnej úrovne zároveň podpisujú aj fyziologické a biochemické predpoklady. A to spôsobom, kedy všetky tri spomenuté stránky musia byť aktívne v tom správnom poradí a bez narušenia jednej z nich. Každý z týchto 3 predpokladov je pre vyvolanie vzrušenia rovnako dôležitý a ich správne fungovanie sa tak stáva logicky dôležitým aj pre nástup kvalitnej erekcie.

V prípade vzrušenia a teda i vyvolania erekcie tak môže prísť k určitému nedostatku, kedy je výsledný efekt sklamaním, alebo sa stáva nedostatočným. Jedna zo spomenutých častí môže byť narušená a nefunguje správne. Výraznejší problém ale nastáva, ak sa sklamanie dostavuje čoraz pravidelnejšie a to dokonca i v prípade, kedy sa sme eliminovali rušivé faktory okolia, sme psychicky vyrovnaní, dokonca žijeme zdravším životným štýlom, no aj tak nič. V takomto prípade vravíme o erektilnej dysfunkcii, na ktorej liečbu sa predpisuje Viagra.

sexy tělo

Liečivo Viagra má dnes viacero alternatív, či odbornejšie povedané lacnejších generík .
Generiká a novšie formy liečiv obsahujúcich totožnú látku, teda Sildenafil, sú v nejednom prípade silnejšou a efektívnejšou voľbou aj napriek nižšej cene či menej známej značke. Z toho však logicky vyplýva, že s ich užívaním musíte byť opatrnejší, nakoľko môžu mať silnejšie vedľajšie účinky. O tých však budete informovaní na stránke výrobcu, ako aj s návodom na dávkovanie.