Katastrofálne znečisťovanie vody

V posledných desaťročiach dochádza na našej planéte k katastrofálnemu znečisťovaniu vody, v moriach, oceánoch, riekach ale aj malých jazerách. Vodu znečisťujú rôzne poľnohospodárske či priemyselné podniky, ale aj občania a to úmyselne alebo neúmyselne. Voda je pritom pre ľudí, rastliny a zvieratá nevyhnutná a jej následné a dlhodobé znečisťovanie môže vyvolať neskutočne veľké následky pre život na Zemi.

jezero

Kedy je voda znečistená?

Voda je znečistená vtedy, ak sa v nej nachádzajú toxické a organické látky, má korozívne účinky z dôvodu vysokej kyslosti a zásaditosti alebo obsahuje rôzne odpadky či nečistoty. V posledných rokoch narastá počet rôznych odpadkov vo vode. Dokonca rozloha všetkých odpadkov v mori sa odhaduje až do rozlohy Nemecka, čo je skutočne katastrofálne číslo.

Dôsledky znečisťovania vody

Znečisťovanie vody má nežiadúci vplyv na zvieratá, ktoré žijú v moriach a oceánoch, na všetky rastliny, ktoré sa nachádzajú na našej planéte a v neposlednom rade aj na človeka. Vodu potrebuje ľudské telo pre správne fungovanie všetkých orgánov a obehových sústav. Bez pitnej vody by ľudský jedinec nevydržal na Zemi viac ako pár dní. Preto znečisťovanie kvalitnej a pitnej vody má na zdravie človeka veľký vplyv. Pitie znečistenej vody sa najskôr objaví v pečeni a obličkách. Avšak príznaky znečistenej vody sa dokážu objaviť až po mnohých rokoch a dokonca dokáže ovplyvniť vek či už u muža alebo u ženy. Podľa odborníkov zo svetovej zdravotníckej organizácie až 80 % chorôb súvisí s nekvalitnou pitnou vodou. Avšak výskyt chorôb súvisí aj s nekvalitnou stravou, zlým životným štýlom, stresom, nedostatkom odpočinku alebo aj kvôli nedostatku pohybu a podobne.

Kvalita vody na Slovensku

Na Slovensku je kvalita vody na dostačujúcej úrovni. Dokonca máme veľké šťastie, pretože nám voda tečie každý deň v ktorúkoľvek hodinu. Preto sa môžeme napiť hocikedy keď pociťujeme smäd. S pitnou vodou má problém niekoľko miliónov ľudí, ktorí väčšinou žijú v chudobných krajinách v oblasti rovníka. Voda je preto veľmi veľká vzácnosť s ňou zbytočne plytvať alebo ju znečisťovať.

řeka

So znečisťovaním vody je potrebné urobiť niečo čím skôr, ešte predtým ako bude neskoro. Bez vody by na Zemi neexistoval život v takej podobe v akej ho poznáme v súčasnosti. Ak vás téma vody ako takej zaujala neváhajte navštíviť internetovú stránku www.nasavoda.sk, kde sa dozviete o rôznych vodných bohatstvách u nás na Slovensku.