Čo k tomu budete potrebovať?

Práve od toho sú tu verejné zákazky, do ktorých sa môžete prihlásiť aj vy a vylepšiť tak nielen svoj biznis.

management

V prvom rade je potrebné zistiť si podrobné informácie a podmienky, ktoré musíte spĺňať. K nim patrí aj register partnera verejného sektora. O čo vlastne ide? Tento register je daný zo zákona, kde nadväzuje na už vydané novely zákona. Sem sa musia zapísať všetky subjekty, ktoré chcú čerpať prostriedky z verejných zdrojov v sumách nad 100 000 eur jednorazový, resp. nad 250 000 eur pri postupnom čerpaní v priebehu kalendárneho roka. Zápis môžete vykonať aj cez oprávnenú osobu.

Zároveň sem patria koneční užívatelia výhod KUV, teda fyzické osoby, ktoré majú z „obchodov“ so štátom najväčší prínos.

Hlavnou úlohou je prispieť k zvýšeniu transparentnosti pri nakladaniu s týmito zdrojmi. Ďalej je potrebné odhaliť vlastnícke a riadiace štruktúry. Dá sa povedať, že by tu mali byť uvedení len skutoční koneční užívatelia všetkých výhod.

Komu je register určený?

Najmä pre tie osoby a subjekty, ktoré sú overené a chcú sa podieľať na verejnom obstarávaní. Veľmi pozitívne by som zhodnotila, že keď už sa raz zapíšete, nemusíte to už znovu nijako preukazovať.

A potom je tu obyvateľstvo, ktoré sa môže samo pozrieť a vykonať kontrolu, ako sa s peniazmi zaobchádza. Môžete teda aj vy sami prispieť svojou bdelosťou v boji proti korupcii a rozkrádaniu štátu. Ak máte akékoľvek podozrenie na nezrovnalosti, stačí len podať kvalifikovaný podnet. Ten potom vedie k prešetreniu skutočnosti a vyvodeniu patričných dôsledkov.

Register spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR a vznikol 1.2.2017. Zápisy vykonáva Okresný súd v Žiline.

město
Výhodou je, že návrhy na zápis si môžete podať aj elektronicky.
A určite každého z vás poteší, že za zápis sa neplatia žiadne poplatky. Nutné je ale uviesť všetky pravdivé údaje, inak by vám hrozili sankcie. K nim patrí predovšetkým meno a priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, dátum narodenia, a ďalší.